gerd790

 


خرید نهال گردو فرنور پالیزگردو گیاه جوانی است که به تازگی از یک بذر جوانه زده است. بسیاری از باغبانان ترجیح می دهند گیاهان خود را از نهال شروع کنند، نه از دانه. چند مزیت برای این وجود دارد.

یکی از مزیت های کاشت نهال این است که نسبت به بذر کمتر به بیماری مبتلا می شوند. این به این دلیل است که بیماری ها اغلب از طریق خاک پخش می شوند و نهال ها تا زمانی که کاشته شوند با خاک تماس ندارند.

مزیت دیگر کاشت نهال این است که نسبت به گیاهانی که از بذر شروع شده اند، تمایل به رشد سریعتری دارند. این به این دلیل است که خرید نهال گردو چندلر پالیز گردو ها قبلاً یک سیستم ریشه ایجاد کرده اند و شروع به رشد برگ ها و ساقه ها می کنند.

مزیت سوم کاشت نهال این است که مراقبت از آنها راحت تر از بذر است. این به این دلیل است که نهال ها نیازی به آبیاری مرتب ندارند و کمتر در معرض آسیب حشرات یا سایر آفات هستند.

به طور کلی، نهال ها نسبت به بذر مزایای زیادی دارند. آنها کمتر به بیماری مبتلا می شوند، سریعتر رشد می کنند و مراقبت از آنها آسان تر است. اگر در حال راه اندازی یک باغ هستید، به جای بذر، از نهال شروع کنید.

Comments

Popular posts from this blog

nami790

gift790

nar